Informatyka i Cyberbezpieczeństwo w Hellmannie

W dzisiejszym świecie biznesu procesy w dużym stopniu zależą od technologii informatycznych. W Hellmannie zdajemy sobie sprawę z ogromnego znaczenia informacji i systemów informatycznych dla produktów i usług, które oferujemy naszym klientom i partnerom. Dlatego też zabezpieczanie informacji i systemów informatycznych ma ogromne znaczenie w procesie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasze inicjatywy w tym obszarze opierają się na kompleksowym systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji, nad którym czuwa nasz globalny zespół ekspertów.

Nasze Podejście do Bezpieczeństwa

Nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji jest wspierany przez bezwarunkowe zaangażowanie kadry zarządzającej, co jest udokumentowane w naszej polityce bezpieczeństwa informacji. Polityka ta zobowiązuje każdego pracownika do aktywnego przyczyniania się do tworzenia kultury bezpieczeństwa informacji. Ta kultura ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu w czasach, gdy firmy na całym świecie stoją w obliczu rosnących zagrożeń bezpieczeństwa informacji. Nasze portfolio obejmuje następujące obszary:

CHRONIĆ

 • Zdefiniowanie globalnych wymagań i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo już na etapie projektowania, np. wsparcie w projektach
 • Centralny kontakt we wszystkich tematach związanych z bezpieczeństwem
 • Szkolenie i świadomość
 • Utrzymanie certyfikatów istotnych dla bezpieczeństwa, m.in. ISO/IEC 27001

WYKRYĆ

 • Monitorowanie zdarzeń i incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji
 • Skanowanie krytycznych punktów infrastruktury Hellmann
 • Audyty wewnętrzne i zewnętrzne
 • Ocena stanu bezpieczeństwa
 • Monitorowanie wskaźników bezpieczeństwa

REAGOWAĆ

 • Zarządzanie incydentami, związanymi z cyberbezpieczeństwem
 • Koordynacja i ustalanie priorytetów w przypadkach wykroczeń
 • Ustanawianie i wsparcie w zarządzaniu kryzysowym

Ramy Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Przestrzegamy kompleksowego zbioru zasad określających wymagania niezbędne do utrzymania wartości poufności, integralności i dostępności naszych informacji i usług. W szczególności posiadamy instrumenty i metody stosowane do zarządzania (planowanie, przyjmowanie, wdrażanie, nadzorowanie i doskonalenie) zadaniami i działaniami mającymi na celu osiągnięcie i przestrzeganie bezpieczeństwa informacji.

Świadomość Bezpieczeństwa Informacji

Naszą kulturę bezpieczeństwa informacji wspierają liczne środki zwiększające świadomość, np. regularne obowiązkowe szkolenia globalne, symulacje, kampanie, porady lub działania skierowane do konkretnych grup docelowych. Dzięki temu każdy pracownik jest świadomy swojej roli i obowiązków związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa naszych zasobów informacyjnych w codziennej pracy.

Zarządzanie Incydentami Bezpieczeństwa

Aktywnie i wielokrotnie przeszukujemy sieci, aby wykryć i izolować zaawansowane zagrożenia, które wymykają się naszym obecnym zabezpieczeniom. Istniejące rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa są badane po wystąpieniu incydentu lub ostrzeżenia, aby uniknąć podobnego zagrożenia w przyszłości.

Certyfikaty z zakresu Informatyki i Cyberbezpieczeństwa

Aby wykazać nasze wysiłki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i profesjonalizmu świadczenia usług IT, Hellmann co roku przechodzi kilka audytów, przeprowadzanych przez uznanych audytorów zewnętrznych. Poniżej znajdują się certyfikaty z zakresu Cyberbezpieczeństwa.

Downloads

Certificate ISO 27001 (English)

Certificate ISO 27001 (German)

Certificate ISO 27001 (Chinese)

Certificate ISO 27001 (Spanish)

Certificate ISO 27001 (Turkish)

Certificate Cyber Essentials Plus

Certificate Cyber Essentials

Certificate BSI IT-Grundschutz (German)

Podstawowa Ochrona IT

Jako solidna i zrównoważona metodologia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), IT-Grundschutz obejmuje w równym stopniu aspekty techniczne, organizacyjne, infrastrukturalne jak i personalne. Posiadając obszerny fundament, IT-Grundschutz oferuje systematyczne podejście do bezpieczeństwa informacji zgodne z normą ISO/IEC 27001.

Kliknij tutaj po więcej informacji.

TISAX

Dzięki TISAX – Trusted Information Security Assessment Exchange – Stowarzyszenie ENX wspiera w imieniu VDA wspólną akceptację ocen bezpieczeństwa informacji w branży motoryzacyjnej. Oceny TISAX przeprowadzane są przez dostawców audytów, którzy regularnie potwierdzają swoje kwalifikacje.

Poufność, dostępność i integralność informacji mają dla nas bardzo wysoki priorytet. Podjęliśmy szeroko zakrojone działania w celu ochrony wrażliwych i poufnych informacji, kierując się ankietą dotyczącą bezpieczeństwa informacji Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA ISA).

Kliknij tutaj po więcej informacji.

Cyber Essentials Plus

Hellmann Worldwide Logistics Limited jest zgodny z Cyber Essentials Plus. Środki ochrony użytkowników i sieci Wi-Fi w Hellmann Colnbrook FCO Services oraz sieci użytkowników w Hellmann Milton Keynes zostały ocenione jako zadowalająco zabezpieczone przed powszechnymi atakami cybernetycznymi

Cyber Essentials, wspierany przez rząd Wielkiej Brytanii, to skuteczny program, który pomaga nam chronić naszą organizację przed całą gamą najczęstszych cyberataków.

Kliknij tutaj po więcej informacji.

CyberVadis

Platforma CyberVadis opiera się na metodologii, która odwzorowuje wszystkie główne międzynarodowe standardy zgodności i łączy szybkość automatyzacji z dokładnością i skutecznością zespołu ekspertów.

Kliknij tutaj po więcej informacji.

CyberGRX

Aktywnie angażujemy się w program CyberGRX Third Party Risk Management (TPRM).

Kliknij tutaj po więcej informacji.