Zrównoważony rozwój

Przywiązujemy dużą wagę do tego aby nasza oferta usług łączyła trzy filary zrównoważonego rozwoju: ekonomię, ekologię i kwestie społeczne. Pamiętamy również o przyszłych pokoleniach. Codziennie bierzemy odpowiedzialność za ludzi, społeczeństwo i środowisko we wszystkich obszarach naszej działalności.

Social Matters

Nasi pracownicy

Nasi pracownicy są naszym najważniejszym kapitałem: każdego dnia ciężko pracują, aby towary naszych klientów dotarły na czas do celu na całym świecie. Pracujemy ramię w ramię - koledzy z działu handlowego z kolegami z działu operacyjnego. Bo tylko razem jesteśmy silni i efektywni.

Jesteśmy przekonani, że ludzie w Hellmannie pozostaną czynnikiem decydującym o sukcesie naszej firmy, nawet w czasach transformacji informatycznej. Ponieważ warunkiem naszej wysokiej jakości usług są i pozostaną relacje ludzkie – z naszymi klientami i partnerami, ale także wewnątrz firmy.

Różnorodność jako szansa

Dzięki swojej wyjątkowości i różnorodności nasi pracownicy wcielają w życie F.A.M.I.L.Y-DNA. Dlatego jako firma jesteśmy wyraźnie zaangażowani w promowanie różnorodności w świecie dynamicznych zmian, który charakteryzuje się globalizacją, zmianami w wartościach i demografii oraz stale rosnącą złożonością. Żyjąc w różnorodnym świecie stawiamy czoła naszej społecznej odpowiedzialności!

Zaangażowanie społeczne

Pracownicy naszych 263 oddziałów w 56 krajach są zobowiązani do kierowania się misją naszej firmy F.A.M.I.L.Y-DNA i realizowania jej w sposób wykraczający poza standardy obowiązujące w danym kraju. Doprowadziło to do licznych inicjatyw na całym świecie, które promują interakcje społeczne.

Sustainability Report

Human Rights

Our Sustainable Products

At Hellmann, sustainability is not just a buzzword – it's at the core of our values and operations. We understand the vital importance of environmental responsibility, and that's why we proudly offer a range of Cleaner Logistics and Smart Visibility products designed for various transportation modes.

Cleaner Airfreight  Smart Air

Cleaner Seafreight  Smart Ocean

Cleaner Roadfreight  Cleaner Railfreight