Jak Hellmann Healthcare Logistics zapewniła bezpieczny eksport frachtem lotniczym API

Podejmując krytyczne wyzwanie eksportu aktywnych składników farmaceutycznych (API) z USA do Maharasztry w Indiach, firma farmaceutyczna, wchodząca na rynek amerykański stanęła przed ogromnymi wyzwaniami, w tym z ograniczonymi zasobami i koniecznością precyzyjnej kontroli temperatury w zakresie 2–8°C. Firma Hellmann Healthcare Logistics okazała się zaufanym partnerem, dostarczającym dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie, które nie tylko spełniło, ale nawet przekroczyło oczekiwania klienta, ostatecznie zapewniając pomyślne i terminowe dostarczenie API.

Sytuacja wyjściowa

Firma farmaceutyczna, wprowadzająca na rynek nowy produkt, posiadając ograniczone zasoby oraz doświadczenie, pilnie potrzebowała zrealizować eksport aktywnych składników farmaceutycznych (API) z USA do Maharasztry w Indiach z jednoczesnym utrzymaniem dokładnej temperatury łańcucha chłodniczego na poziomie 2–8 stopni Celsjusza (35,6–46,4°F). Ze względu na brak wiedzy specjalistycznej i infrastruktury poszukiwali zaufanego partnera logistycznego. Zwrócono się do firmy Hellmann Healthcare Logistics o zaprojektowanie rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb, zapewniającego efektywność kosztową i zgodność temperaturową podczas całej podróży. Stanowiło to wyjątkowe wyzwanie, które wymagało szybkiej i precyzyjnej realizacji.

Rozwiązanie

Hellmann Healthcare Logistics przystąpiło do realizacji, zapewniając kompleksowe rozwiązanie, które bezpośrednio sprostało tym wyzwaniom. Kluczowe elementy rozwiązania obejmowały bezproblemową obsługę frachtu lotniczego i usługę „od drzwi do drzwi”: od dostawcy w Stanach Zjednoczonych do zakładu produkcyjnego w Maharasztrze w Indiach.
Rozumiejąc krytyczny charakter eksportu produktów farmaceutycznych, wdrożono rozwiązanie z kontrolowaną temperaturą, utrzymujące zakres 2–8°C przez cały czas podróży. W celu ciągłego monitorowania zespół zastosował rozwiązanie kontroli temperatury, rozmieszczając w kontenerze rejestratory temperatury. Przed wysyłką wykonano mapowanie temperatury w celu zidentyfikowania możliwych punktów odchylenia, co pozwoliło na skuteczne ograniczenie ryzyka. W przypadku wahań temperatury możliwe było zastosowanie całodobowej wieży kontrolnej jako dodatkowe zabezpieczenie.

Rozwiązanie obejmowało również odprawę celną, spełnienie wymagań eksportowych FDA i procesów odprawy importowej w Indiach. Zespół zadbał również o to, aby wszystkie procedury obsługi były zgodne z Dobrymi Praktykami Dystrybucyjnymi (GDP).

Przez całą podróż Hellmann korzystał ze SmartAir!, czyli rejestratorów śledzących 5G, zapewniających integralność API. Rejestratory te umożliwiły zespołom i klientowi śledzenie procesu logistycznego od początku do końca w czasie rzeczywistym, zapewniając, że produkty znalazły się tam, gdzie powinny się znajdować i w wymaganym zakresie temperatur.

Substancja czynna została dostarczona bezpiecznie i terminowo do zakładu produkcyjnego, a pojemniki o kontrolowanej temperaturze wróciły do wyznaczonego magazynu w Indiach.

Hellmann Healthcare Logistics skutecznie pomogło startupowi w przezwyciężeniu wyzwań logistycznych i realizacji udanego eksportu.

„W Hellmann Healthcare Logistics jesteśmy dumni z naszej zdolności do dostarczania naszym klientom nie tylko produktów farmaceutycznych, ale także spokoju ducha. Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności przesyłek wrażliwych na temperaturę jest podstawą naszego zaangażowania. Nasz niedawny sukces w utrzymaniu precyzyjnego łańcucha chłodniczego podczas eksportu API z USA do Indii potwierdza nasze dążenie do doskonałości oraz zaufanie, jakim obdarzają nas klienci.”

- Chris DiBernardi, Director Business Development Hellmann Healthcare Logistics

Contact

Chris DiBernardi

Chris DiBernardi

Director Business Development Hellmann Healthcare Logistics