Hellmann dostarcza nowy lek farmaceutyczny punktualnie przed wprowadzeniem na rynek

Hellmann wspierał wprowadzenie nowego leku farmaceutycznego na rynek USA dla firmy biofarmaceutycznej, która koncentruje się na opracowywaniu metod leczenia schorzeń dermatologicznych. Te bezpośrednie działania były niezwykle precyzyjne w czasie i wymagały unikalnego rozwiązania logistycznego, które dostarczył Hellmann, aby zaspokoić potrzeby klienta.

Sytuacja wyjściowa

Na początku 2022 roku firma farmaceutyczna była na ostatnim etapie wprowadzania na rynek nowego leku na receptę. Po potwierdzeniu autoryzacji FDA zaplanowano szybkie wprowadzenie nowego leku na receptę do użytku na rynku USA. Klient potrzebował firmy, która mogłaby być silnym partnerem i ściśle współpracować w celu zaprojektowania unikalnego rozwiązania typu „dock-to-dock” na potrzeby wprowadzenia leku na rynek farmaceutyczny: wysyłka obejmowała transport 22 palet w ramach Pre-Launch Activities Importation Requests (PLAIR) i kolejnych 388 palet w ramach zapasu z zakładu produkcyjnego w Anglii do kilku lokalizacji na Środkowym Zachodzie i wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Ponadto farmaceutyki wymagały transportu w kontrolowanej temperaturze oraz innych niezbędnych zabezpieczeń. Wysyłka była niezwykle pilna, ze względu na napięty harmonogram produkcji a powodzenie wprowadzenia leku na rynek w dużej mierze zależało od szybkiego dotarcia produktów do miejsc docelowych. 

»Wymagania transportowe i walidacje dla tego konkretnego leku były jednymi z najbardziej rygorystycznych, których zobowiązaliśmy się przestrzegać. Ograniczenia dotyczące temperatury i czasu miały kluczowe znaczenie dla powodzenia wprowadzenia produktu na rynek. Dzięki intensywnej współpracy, planowaniu, nadzorowi i precyzyjnej komunikacji z naszymi klientami i międzynarodowymi zespołami upewniliśmy się, że uwzględniliśmy każdy szczegół całego procesu.«

Chris DiBernardi, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Hellmann Healthcare Logistics 

Rozwiązanie

Hellmann Healthcare Logistics stworzył dostosowane do indywidualnych potrzeb, sprawdzone rozwiązanie spełniające wszystkie specyficzne wymagania. Terminy dostaw można było ustalać tylko z kilkudniowym wyprzedzeniem, co wymagało precyzyjnego wykonania i koordynacji z linią lotniczą. Produkty zostały odebrane w północnej Anglii i przewiezione do centrum transportu lotniczego Hellmann w pobliżu Londynu, gdzie zostały ustawione i załadowane do kontenerów o kontrolowanej temperaturze przed lotem do Chicago. Czas był kluczowy, ponieważ po obu stronach miejsce do przechowywania było ograniczone i ściśle przestrzegano terminów, zwłaszcza że zespół musiał zwrócić kontenery firmie leasingowej w ciągu 7 dni. Przesyłka z Chicago została podzielona i przygotowana do 6-godzinnych podróży w głąb lądu na Środkowy Zachód i Wschodnie Wybrzeże. Aby uniknąć opóźnień w odbiorze, należało wziąć pod uwagę niektóre loty, co wymagało doskonałego planowania między klientem a zespołami Hellmann Airfreight w Wielkiej Brytanii i USA. 

Zatrudniono eskortę, która przez cały czas nadzorowała cenny ładunek. Podczas całej podróży, w celu zapewnienia integralności produktu, Hellmann korzystał ze SmartAir! - rejestratorów śledzenia 5G. Rejestratory umożliwiły zespołom i klientowi kompleksowe śledzenie procesu logistycznego w czasie rzeczywistym, zapewniając, że produkty znajdują się tam, gdzie powinny, i w wymaganym zakresie temperatur 15-20°C (~59-68°F). Dzięki partnerskiej współpracy i bezproblemowej komunikacji między klientem farmaceutycznym a zespołami Hellmann Airfreight i Healthcare Logistics po obu stronach Atlantyku, dostawa została zakończona przed terminem, a farmaceutyki zostały z powodzeniem rozesłane do trzech różnych lokalizacji w USA, dokładnie na czas ich oficjalnej premiery. 

Contact

Chris DiBernardi

Chris DiBernardi

Director Business Development Hellmann Healthcare Logistics