IMO 2020

IMO 2020 to nowa regulacja Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotycząca stosowania paliw o niskiej zawartości siarki, obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku. Regulacja ta jest największym z serii środków IMO mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia morza w całej branży żeglugowej i ostatecznie osiągnięcie redukcji emisji CO2 zgodnie z celami klimatycznymi Porozumienia Paryskiego. Rozporządzenie to przewiduje zmniejszenie zawartości siarki w paliwie z 3,5% do 0,5% (mass by mass).

Co wynika z nowych regulacji?

Rozporządzenie IMO 2020 oznacza, że statki będą musiały zredukować emisję siarki o 85%. Dzięki nowemu rozporządzeniu przemysł żeglugowy stanie się o wiele bardziej zrównoważony. Linie żeglugowe będą przenosić wzrost kosztów operacyjnych na spedytorów i klientów poprzez dodatkowe opłaty.

Linie żeglugowe mają trzy opcje techniczne, aby zapewnić zgodność z IMO 2020:

Paliwo zgodne z normami

Wykorzystanie paliwa o niskiej – 0,5% - zawartości siarki (VLSFO).

Pro
 • Nieduże nakłady kapitałowe
 • Aktualnie rozwiązanie najbardziej korzystne dla środowiska
Contra
 • Wysoka cena paliwa
 • Wysokie koszty operacyjne
 • Braki w zaopatrzeniu
 • Ograniczona sieć dystrybucji
Cost Factor
 • Spodziewany wzrost kosztów na poziomie 15 mld USD w całej branży (niektórzy przewoźnicy szacują u siebie koszty rzędu 1-2 mld USD)

Ciekły Gaz (LNG)

Inwestycje w statki zasilane LNG.

Pro
 • Sprawdzone regulacje prawne
 • Niższa emisja niekorzystnych czynników
Contra
 • Duże nakłady kapitałowe
 • Niewystarczająca infrastruktura
Cost Factor
 • Koszty szacowane na poziomie 25-30 mln USD per statek

Układ oczyszczania spalin

Modernizacja statków poprzez instalację „scruberów“ oczyszczających paliwo.

Pro
 • Nakłady kapitałowe niższe niż w przypadku paliwa LNG
 • Niewymagana zmiana paliwa (możliwe ciągłe użycie paliwa z z wysoką – 3,5% - zawartością siarki)
Contra
 • Wzrost zużycia paliwa
 • Wzrost emisji CO2 i zanieczyszczenia wód
 • Brak doświadczenia w branży
 • Możliwe ograniczone wykorzystnie w strefach kontroli emisji (ECA)
Cost Factor
 • Koszty szacowane na poziomie 7-10 mln USD per statek