Strefa Klienta

Witamy w Strefie Klienta Hellmann Worldwide Logistics Polska.
To ważny obszar naszej komunikacji z Państwem.
Znajdziecie tu Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące działalności naszej firmy i świadczonych przez nas usług.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

Śledzenie przesyłki


Transport drogowy krajowy


Sprawdź status w krajowym systemie Track & Trace

System daje możliwość wyszukania przesyłki według wewnętrznego numeru przesyłki LP lub według numeru zamówienia klienta


 

Sprawdź status w Helliuszu

Po zalogowaniu się w systemie dostępne są także skany dokumentów.

Transport drogowy miedzynarodowy


Sprawdź status w Globalnym systemie Track&Trace, w module ROAD

Po przekierowaniu do systemu proszę podać własny numer przesyłki w polu wyszukiwania.

Transport morski / lotniczy


Sprawdź status w Globalnym systemie Track&Trace, w module Air&Sea

Po przekierowaniu do systemu proszę podać własny numer przesyłki w polu wyszukiwania.

Road Express Truck on Road
seafreight, ship, container, ocean
warehouse, fresch, fruit, transport
Airplane on Runway Charter Time Critical
Containers, Rail Terminal

Informacje dot. Covid-19

Szanowni Państwo,

Globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa utrzymuje nas wszystkich w najwyższej gotowości w ostatnim czasie. Na naszym blogu „Hellmann Journal” znajdziecie Państwo aktualizowane każdego dnia informacje na temat jego wpływu na krajowe i międzynarodowe łańcuchy dostaw. Ponadto chcielibyśmy przedstawić Państwu podsumowanie środków zapobiegawczych, które wprowadziliśmy, aby przeciwdziałać ryzyku dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Jako globalnie aktywny dostawca usług logistycznych powołaliśmy grupę zadaniową do stałej oceny sytuacji i codziennych analiz ryzyka. Na tej podstawie poinstruowaliśmy naszych pracowników na całym świecie, by w miarę możliwości anulowali wszystkie międzynarodowe podróże służbowe, krajowe spotkania i wydarzenia oraz wybrali alternatywne metody komunikacji, jeśli to możliwe. Nasi managerowie podczas telekonferencji są na bieżąco informowani o ograniczeniach i zachowaniu w odniesieniu do koronawirusa. Nasi pracownicy otrzymują regularne informacje, zintensyfikowano zarządzanie higieną, a nasze oddziały zostały wyposażone w dodatkowe produkty sanitarne. Uaktywniliśmy również system zarządzania powiadomieniami: wszyscy pracownicy, którzy przebywali w strefie ryzyka, powinni natychmiast skontaktować się z działem HR, aby otrzymać polecenie pracy w biurze domowym przez co najmniej 14 dni lub powinni poinformować nas o chorobie.

Jeśli wirus będzie się nadal rozprzestrzeniał, a kolejne obszary o ograniczonym dostępie zostaną zadeklarowane, a łańcuchy dostaw ulegną dalszemu ograniczeniu, zostaną wprowadzone krajowe i międzynarodowe plany awaryjne, które opracowaliśmy. Z jednej strony plany te przewidują środki zapewniające możliwie najlepsze utrzymanie operacji. Z drugiej strony plany awaryjne określają zintensyfikowane środki mające na celu powstrzymanie wirusa, a tym samym ochronę naszych klientów i pracowników.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub przedstawicielem handlowym.

Z poważaniem,

Jacek Przybyłowski
Prezes Zarządu

Drodzy Klienci,

Hellmann Worldwide Logistics pierwotnie zawiadomił w dniu 7 lutego 2020 roku o wystąpieniu zdarzenia o charakterze „siły wyższej” w wyniku początkowego rozprzestrzenienia się COVID-19 (koronawirusa) w Chinach i na skutek ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC).

W kolejnych tygodniach kontynuowaliśmy współpracę z klientami w celu znalezienia alternatywnych rozwiązań i opcji wspierających łańcuchy dostaw. Chociaż ogólna sytuacja w Chinach wydaje się stabilizować, COVID-19 rozprzestrzenił się na całym świecie wpływając na transport i logistykę. Rosnąca liczba osób dotkniętych skutkami pandemii spowodowała kolejne zakazy podróży, zmniejszoną przepustowość lotów, umieszczanie w kwarantannie i ograniczoną dostępność sprzętu, a każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania. Nadal odczuwamy negatywne skutki w całym łańcuchu dostaw we wszystkich oferowanych usługach.

Dlatego uważamy, że bieżąca sytuacja jest całkowicie poza rozsądną kontrolą Hellmann Worldwide Logistics i mieści się w definicji „siły wyższej”. W związku z tym Hellmann Worldwide Logistics nie ponosi odpowiedzialności na podstawie jakiejkolwiek umowy dotyczącej świadczonych usług, w zakresie, w jakim odpowiedzialność ta pozostaje w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Ponadto, biorąc pod uwagę płynną i szybko zmieniającą się sytuację, Hellmann Worldwide Logistics zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w swojej działalności biznesowej i treści zobowiązań wobec swoich klientów, w celu zaradzenia ewentualnym okolicznościom wynikającym z wybuchu pandemii COVID-19, w tym między innymi poprzez modyfikowanie całości lub części naszych usług, wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian w naszych procedurach operacyjnych i uzgodnionych stawkach oraz poprzez naliczanie wszelkich powiązanych opłat dodatkowych.

Będziemy kontynuować współpracę z Państwem w tych szybko zmieniających się i niepewnych warunkach rynkowych. Proszę nadal współpracować z Hellmann Worldwide Logistics, aby wspólnie z nami znaleźć alternatywne rozwiązania w obszarach dotkniętych sytuacją pandemii COVID-19, oraz aby zapewnić, łańcuch dostaw działający tak dobrze, jak to możliwe w tych trudnych czasach. Sytuacja pozostaje bardzo płynna i codziennie monitorujemy rozwój sytuacji, abyśmy mogli odpowiednio reagować i zaspokajać potrzeby naszych klientów.

Z poważaniem

Jochen Freese
CCO Hellmann Worldwide Logistics

Szanowni Państwo,

Globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa utrzymuje nas wszystkich w najwyższej gotowości w ostatnim czasie. Na naszym blogu „Hellmann Journal” znajdziecie Państwo aktualizowane każdego dnia informacje na temat jego wpływu na krajowe i międzynarodowe łańcuchy dostaw. Ponadto chcielibyśmy przedstawić Państwu podsumowanie środków zapobiegawczych, które wprowadziliśmy, aby przeciwdziałać ryzyku dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Jako globalnie aktywny dostawca usług logistycznych powołaliśmy grupę zadaniową do stałej oceny sytuacji i codziennych analiz ryzyka. Na tej podstawie poinstruowaliśmy naszych pracowników na całym świecie, by w miarę możliwości anulowali wszystkie międzynarodowe podróże służbowe, krajowe spotkania i wydarzenia oraz wybrali alternatywne metody komunikacji, jeśli to możliwe. Nasi managerowie podczas telekonferencji są na bieżąco informowani o ograniczeniach i zachowaniu w odniesieniu do koronawirusa. Nasi pracownicy otrzymują regularne informacje, zintensyfikowano zarządzanie higieną, a nasze oddziały zostały wyposażone w dodatkowe produkty sanitarne. Uaktywniliśmy również system zarządzania powiadomieniami: wszyscy pracownicy, którzy przebywali w strefie ryzyka, powinni natychmiast skontaktować się z działem HR, aby otrzymać polecenie pracy w biurze domowym przez co najmniej 14 dni lub powinni poinformować nas o chorobie.

Jeśli wirus będzie się nadal rozprzestrzeniał, a kolejne obszary o ograniczonym dostępie zostaną zadeklarowane, a łańcuchy dostaw ulegną dalszemu ograniczeniu, zostaną wprowadzone krajowe i międzynarodowe plany awaryjne, które opracowaliśmy. Z jednej strony plany te przewidują środki zapewniające możliwie najlepsze utrzymanie operacji. Z drugiej strony plany awaryjne określają zintensyfikowane środki mające na celu powstrzymanie wirusa, a tym samym ochronę naszych klientów i pracowników.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub przedstawicielem handlowym.

Z poważaniem,

Jacek Przybyłowski
Prezes Zarządu

Dear Customers,

The global spread of the coronavirus is keeping us all equally engaged these days. On our blog „Hellmann Journal” you will find daily updated information on the effects on national and international supply chains.
In addition, we would like to give you a summary of the preventive measures we have introduced to counter the risk of further spread of the virus.
 

As a globally active logistics service provider, we have set up a task force to continuously assess the situation and carry out daily risk analyses. On this basis, we have instructed our employees worldwide to cancel as far as possible all international business trips as well as national meetings and events and to choose alternative communication methods if conceivable. Our managers are personally informed about the restrictions and behavior with regard to the coronavirus in dedicated telephone conferences. In addition, our employees also receive regular information, hygiene management has been intensified, and our sites have been equipped with additional sanitary products. We have also activated a notification management system: wll employees who have been in an at-risk area should get in touch with the HR department immediately and are instructed to work in their home office for at least 14 days or to call in sick.
 

If the virus continues to spread and further restricted areas are declared and supply chains are further restricted, the national and international emergency plans, which we have drawn up, will take effect. On the one hand, these plans provide for measures to ensure the best possible maintenance of operations. On the other hand, the emergency plans define intensified measures to contain the virus and thus protect our customers and employees.
 

If you have any further questions, please contact your sales representative.


Best regards,

Jacek Przybyłowski
Managing Director

Dokumenty

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

Nowe Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska są związane z:

 • wprowadzeniem nowej usługi wniesienia
 • wprowadzeniem nowej usługi "to door"
 • wejściem w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Złożenie zlecenia po 01.05.2017 roku jest jednoznaczne z akceptacją nowych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska.

Ponadto dostępne są do pobrania nasze oficjalne dokumenty:

Nasze certyfikaty:

pl_ogolne-polskie-warunki-spedycyjne-2002.pdf

pl_opws-2010.pdf

pl_zlecenie-krajowe-hwlpl.pdf

pl_zlecenie-miedzynarodowe-hwlpl.pdf

pl_ogolne-warunki-swiadczenia-uslug-hwlpl.pdf

pl_ogolne-zasady-wymiany-palet-hwlpl-owsu.pdf

pl_owsu-hwl-od-25_05_2018.pdf

pl_dostawy-gwarantowane.pdf

ISO 9001:2015-10 EN

ISO 9001:2015-10 PL

ISO 22000:2018-08 EN

ISO 22000:2018-08 PL

RODO / GDPR

Szanowni Państwo,

Firma Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o o. sp. k. dbając o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, przygotowała się do wejścia w życie przepisów RODO.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami

Polityka ochrony danych osobowych

pl_owodo.pdf

pl_wodo_z_dnia_08_07_2019.pdf

pl_klauzula_informacyjna.pdf

pl_klauzula-informacyjna-kierowcy.pdf

pl_klauzula-informacyjna-monitoring.pdf

pl_-klauzule-informacyjne-e-kierowca-do-umowy-z-przewoznikami-30_01_2020.pdf

Opłaty drogowe (MYTO)

Z dniem 01.01.2019, w zwiazku ze zmianami oplat drogowych w Niemczech, zaczyna obowiązywać nowa stawka dla drobnicowego transportu międzynarodowego.

Stawki wynoszą odpowiednio:

 • 6,95% dla transportu krajowego
 • 6,59% dla transportu międzynarodowego.

Dodatek paliwowy (BAF)

Szanowni Państwo,

Ze względu na znaczny wzrost oraz fluktuację cen paliw w ostatnim okresie, po długich rozważaniach Hellmann Worldwide Logistics Polska zdecydował się wprowadzić dodatek paliwowy, który od 15 lutego 2008 roku doliczany będzie do cen usług transportu drogowego zgodnie z formułą:

współczynnik dodatku paliwowego * cena usługi transportowej

W transporcie morskim i lotniczym dodatki stosowane są od dawna. W transporcie drogowym obowiązują one już od kilku lat, jednakże nasza firma wprowadza je dopiero teraz, jako jedna z ostatnich działających w tej branży w Polsce.

W celu zapewnienia przejrzystości faktur za usługi transportowe, dodatek paliwowy będzie występował jako osobna pozycja na fakturze.

Formuła naliczania współczynnika dodatku paliwowego dla usług transportu drogowego jest odzwierciedleniem średniej miesięcznej ceny hurtowej metra sześciennego oleju napędowego Ekodiesel w PKN Orlen. Średnia ta będzie stanowiła podstawę do wyliczenia współczynnika dodatku paliwowego na następny miesiąc.
Poniższa tabela określa wysokość współczynnika dodatku paliwowego w zależności od ceny oleju napędowego przy założeniu iż koszt paliwa w cenie usługi transportu drogowego stanowi w firmie Hellmann Worldwide Logistics 33%.

Współczynnik BAF w zależności od ceny oleju napędowego

Cena Od Cena Do BAF
  poniżej 2800 zł/m3 0,00%
2801 zł/m3 2870 zł/m3 0,83%
2871 zł/m3 2940 zł/m3 1,65%
2941 zł/m3 3010 zł/m3 2,48%
3011 zł/m3 3080 zł/m3 3,30%
3081 zł/m3 3150 zł/m3 4,13%
3151 zł/m3 3220 zł/m3 4,95%
3221 zł/m3 3290 zł/m3 5,78%
3291 zł/m3 3360 zł/m3 6,60%
3361 zł/m3 3430 zł/m3 7,43%
3431 zł/m3 3500 zł/m3 8,25%
3501 zł/m3 3570 zł/m3 9,08%
3571 zł/m3 3640 zł/m3 9,90%
3641 zł/m3 3710 zł/m3 10,73%
3711 zł/m3 3780 zł/m3 11,55%
3781 zł/m3 3850 zł/m3 12,38%
3851 zł/m3 3920 zł/m3 13,20%
3921 zł/m3 3990 zł/m3 14,03%
3991 zł/m3 4060 zł/m3 14,85%
4061 zł/m3 4130 zł/m3 15,68%
4131 zł/m3 4200 zł/m3 16,50%
4201 zł/m3 4270 zł/m3 17,33%
4271 zł/m3 4340 zł/m3 18,15%
4341 zł/m3 4410 zł/m3 18,98%
4411 zł/m3 4480 zł/m3 19,80%
4481 zł/m3 4550 zł/m3 20,63%
4551 zł/m3 4620 zł/m3 21,45%
4621 zł/m3 4690 zł/m3 22,28%
4691 zł/m3 4760 zł/m3 23,10%
4761 zł/m3 4830 zł/m3 23,93%
4831 zł/m3 4900 zł/m3 24,75%
4901 zł/m3 4970 zł/m3 25,58%
4971 zł/m3 5040 zł/m3 26,40%
5041 zł/m3 5110 zł/m3 27,23%
5111 zł/m3 5180 zł/m3 28,05%

 

Obowiązująca w danym miesiącu wysokość współczynnika dodatku paliwowego podawana będzie na stronie internetowej  hellmann.pl na początku każdego miesiąca. Zapewniamy Państwa, że w dalszym ciągu zespół Hellmann Worldwide Logistics Polska będzie podnosił poziom świadczonych usług, starając się zrekompensować wzrost kosztów transportu.

Liczymy na Państwa zrozumienie.

Z poważaniem,

Jacek Przybyłowski
Prezes Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. sp. k.

 

Hellmann Worldwide Logistics Polska zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania i wysokości współczynnika dodatku paliwowego.

Aktualny BAF

 

BAF 2022/01 : 22,28%

 

Pliki do pobrania

BAF PL (z historia)

Współczynnik korekty inflacyjnej

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że na podstawie wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2020, ulega zmianie współczynnik korekty inflacyjnej w usługach transportu drobnicowego.

Począwszy od dnia 01 marca 2021r. wynosić on będzie 4,10%.

Wartości współczynnika obowiązujące do dnia 28 lutego 2021r. zostają włączone do Państwa dotychczasowych stawek bazowych wynikających z oferty.

Uwzględnienie aktualnych realiów rynkowych pozwoli na utrzymanie jakości świadczonych na Państwa rzecz usług na najwyższym poziomie. 

Szczegóły dotyczące opisanego wskaźnika korekty inflacyjnej znajdują się w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska, które zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty.

Z poważaniem,

Jacek Przybyłowski
Prezes Zarządu/ Dyrektor Zarządzający

Aplikacje Helliusz / e-Kierowca

history, truck, east europe

Helliusz jest aplikacją do obsługi zleceń przewozowych.

Obsługa systemu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

https://helliusz.hwl.pl/

Images Roadfreight

e-Kierowca jest aplikacją dla kierowców, służącą nadawaniu statusów przesyłek oraz komunikacji kierowcy z osobami zaangażowanymi w ich organizację i obsługę.
To Aplikacja mobilna, działająca na dowolnej przeglądarce w systemach Android / iOS.
Środowisko aplikacji pozwala na wiele technologicznych dostosowań, które juz teraz dają możliwość budowania przewagi konkurencyjnej w wielu aspektach.

Instrukcja obsługi aplikacji e-Kierowca

SENT – Ustawa o monitorowaniu przewozu towarów

31 marca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Ustawa wejdzie w życie 18 kwietnia 2017 r. z wyjątkiem przepisów art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt 2, które są związane z nakładaniem kar administracyjnych oraz wymierzeniem kary grzywny. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Celem ustawy jest określenie zasad systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych oraz określenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków związanych z tym przewozem. Za towary wrażliwe ustawa uznaje m. in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.
Szczegółowa informacja w Dziennku Ustaw pod linkiem: dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1

Prowadzenie monitorowania przewozu towarów wrażliwych umożliwi utworzony rejestr zgłoszeń, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do tego rejestru. Poszczególnych zgłoszeń do rejestru dokonują: podmiot wysyłający towary, podmiot odbierający towary, przewoźnik, a także kierujący środkiem transportu. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w systemie SENT.

W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie czy Państwa towary będą wymagać zgłoszenia w systemie „SENT” na stronach www.puesc.gov.pl. Prosimy też o bieżące monitorowanie zmian wprowadzanych w Ustawie. Ministerstwo Finansów zapowiada już w najbliższym czasie wprowadzanie zmian w formie rozporządzenia dotyczących rozszerzenia listy towarów objętych monitoringiem: legislacja.rcl.gov.pl/

W przypadku kiedy Państwa towary podlegają w/w ustawie, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym aby uzgodnić szczegóły dalszego postępowania.

Reklamacje

Szanowni Państwo,

Pracownicy naszej firmy na co dzień dbają o to, aby nasze usługi świadczone były na najwyższym poziomie i odpowiadały Państwa oczekiwaniom. Jednak my również popełniamy błędy, za które uprzejmie przepraszamy.

Jeśli nasza usługa nie spełniła Państwa oczekiwań, prosimy o postępowanie zgodnie z wytycznymi poniżej. Taki sposób postępowania ułatwi nam szybkie i sprawne rozpatrzenie Państwa reklamacji.

Procedura reklamacyjna

Transport Drogowy Krajowy

Krok pierwszy: Przygotuj następujące dokumenty:

 • roszczenie według wzoru (ROSZCZENIE – dokument poniżej, w sekcji załączniki) w formie skanu z podpisem i pieczątką firmową
 • list przewozowy – egzemplarz dla odbiorcy, jeśli reklamację składa odbiorca lub egzemplarz dla nadawcy jeśli reklamację składa nadawca lub zleceniodawca
 • protokół szkody spisany przez odbiorcę z udziałem kierowcy
 • faktura handlowa bądź inny dokument księgowy potwierdzający wysokość roszczenia
 • inne dokumenty Np. dokument WZ, faktura za naprawę towaru, dokument potwierdzający poniesioną szkodę wynikłą z opóźnienia w dostawie, itp. 
 • zdjęcia, jeśli zostały wykonane

Krok drugi: Wypełnij załączony FORMULARZ (odnośnik do zewnętrznej strony)

Krok trzeci: Wyślij formularz wraz z dokumentacją

Transport Drogowy Międzynarodowy

Krok pierwszy: Przygotuj następujące dokumenty:

 • roszczenie według wzoru (ROSZCZENIE – dokument poniżej, w sekcji załączniki) w formie skanu z podpisem i pieczątką firmową
 • list przewozowy – egzemplarz dla odbiorcy, jeśli reklamację składa odbiorca lub egzemplarz dla nadawcy jeśli reklamację składa nadawca lub zleceniodawca
 • protokół szkody spisany przez odbiorcę z udziałem kierowcy 
 • packing list bądź inny dokument potwierdzający wagę towaru 
 • faktura handlowa bądź inny dokument księgowy potwierdzający wysokość roszczenia
 • inne dokumenty Np. dokument WZ, faktura za naprawę towaru, dokument potwierdzający poniesioną szkodę wynikłą z opóźnienia w dostawie, itp.
 • zdjęcia, jeśli zostały wykonane

Krok drugi: Wypełnij załączony FORMULARZ (odnośnik do zewnętrznej strony)

Krok trzeci: Wyślij formularz wraz z dokumentacją

Transport Morski

Krok pierwszy: Przygotuj następujące dokumenty:

 • roszczenie według wzoru (ROSZCZENIE – dokument poniżej, w sekcji załączniki) w formie skanu z podpisem i pieczątką firmową
 • pokwitowanie odbioru przesyłki – egzemplarz dla Klienta
 • protokół szkody spisany przez odbiorcę z udziałem kierowcy
 • packing list
 • faktura handlowa
 • dokumenty celne
 • inne dokumenty Np. faktura za naprawę towaru, dokument potwierdzający poniesioną szkodę wynikłą z opóźnienia w dostawie, itp.
 • zdjęcia, jeśli zostały wykonane

Krok drugi: Wypełnij załączony FORMULARZ (odnośnik do zewnętrznej strony)

Krok trzeci: Wyślij formularz wraz z dokumentacją

Transport Lotniczy

Krok pierwszy: Przygotuj następujące dokumenty:

 • roszczenie według wzoru (ROSZCZENIE – dokument poniżej, w sekcji załączniki) w formie skanu z podpisem i pieczątką firmową
 • list przewozowy lub inny dokument potwierdzający odbiór przesyłki (tj. POD agenta handlingowego, dokument CMR, itp.) – egzemplarz dla odbiorcy, jeśli reklamację składa odbiorca lub egzemplarz dla nadawcy jeśli reklamację składa nadawca lub zleceniodawca
 • protokół DMC – w przypadku szkód stwierdzonych przed dostawą
 • protokół szkody spisany przez odbiorcę z udziałem kierowcy - w przypadku szkód stwierdzonych w czasie odbioru
 • packing list bądź inny dokument potwierdzający specyfikację i wagę towaru
 • faktura handlowa bądź inny dokument księgowy potwierdzający wysokość roszczenia
 • dokumenty celne
 • inne dokumenty Np. faktura za naprawę towaru, dokument potwierdzający poniesioną szkodę wynikłą z opóźnienia w dostawie, itp.
 • zdjęcia, jeśli zostały wykonane

Krok drugi: Wypełnij załączony FORMULARZ (odnośnik do zewnętrznej strony)

Krok trzeci: Wyślij formularz wraz z dokumentacją


 

Załączniki

pl_roszczenie.pdf

 


 

Dziękujemy za przesłanie wypełnionego formularza i dokumentacji.

Informujemy, że możemy poprosić Państwa o uzupełnienie dokumentacji o dokumenty, inne niż wymienione powyżej, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia Państwa reklamacji.

Niezwłocznie po jego otrzymaniu prześlemy Państwu potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenia w naszym systemie, wskażemy numer reklamacji, na który należy się powoływać w dalszej korespondencji oraz osobę odpowiedzialną za jej rozpatrzenie.

Kontakt

Załoga Hellmann Worldwide Logistics jest do Państwa dyspozycji na całym świecie.
Posiadając 489 biura w 173 krajach, jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszych usług, prosimy o kontakt z najbliższym biurem.

Hellmann Polska Head Office Raszyn

Informacje kontaktowe polskiej centrali

Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp. k.
ul. Sokołowska 10
05 - 090 Raszyn
+48 22 717 97 97

Adresy E-Mail:

Sprawy ogólne/administracyjne: info-pl@hellmann.com

Sprawy handlowe: customerservice-pl@hellmann.com

W przypadku otrzymania podejrzanej korespondencji elektronicznej wysłanej w imieniu naszej firmy, prosimy o zgłoszenie jej na adres: abuse-pl@hellmann.com

Get in touch

Find your Local Office