Hellmann Process Management

Hellmann Process Management (hpm), jako specjalista w zakresie zarządzania procesami ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, oferuje usługi zorientowane na zapotrzebowanie, łączące efektywność ekonomiczną, ochronę zasobów i zrównoważony rozwój. HPM to 30 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną środowiska i odpadami - od doradztwa po utylizację.

Zarządzanie ochroną środowiska

Niezależnie od tego, czy chodzi o rozszerzoną odpowiedzialność producenta, indywidualne koncepcje utylizacji i odbioru, zapewnienie pełnomocnika ds. gospodarki odpadami, czy też wymaganą prawem dokumentację do rozporządzenia o odpadach przemysłowych - wspieramy Państwa w realizacji Państwa zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Nasz kompetentny zespół jest do Państwa dyspozycji zarówno w zakresie doradztwa, jak i związanej z tym implementacji.

Przepisy i wytyczne, które obowiązują od wprowadzenia Państwa produktów na rynek zgodnie z prawem aż do ich prawidłowej utylizacji, są często złożone i nie tylko czasochłonne dla Państwa jako przedsiębiorstwa, ale również trudne do opanowania. Wspieramy Państwa w wypełnianiu wszystkich zobowiązań prawnych wynikających z krajowych implementacji dyrektywy WEEE (ElektroG w Niemczech), dyrektywy w sprawie baterii (BattG w Niemczech) oraz dyrektywy w sprawie opakowań (VerpackG w Niemczech). Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego wejścia na rynek - na całym świecie.

W skrócie

  • Indywidualne koncepcje utylizacji i odbieru odpadów
  • Zapewnienie administratora zarządzającego odpadami
  • Dokumentacja do Rozporządzenia o odpadach przemysłowych
  • Zarządzanie ochroną środowiska i odpadami
  • Niezawodne wypełnianie wszystkich państwowych zobowiązań prawnych
  • Bezpieczny dostęp do rynku międzynarodowego