Prawa Człowieka

Hellmann Worldwide Logistics i jego spółki zależne są zobowiązane do odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie przestrzegania praw człowieka i zobowiązań wynikających z prawa ochrony środowiska. W związku z tym zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka we własnej działalności biznesowej, a także w naszych łańcuchach dostaw i wartości oraz do zapewnienia dostępu do środków zaradczych osobom dotkniętym naruszeniami praw człowieka jak również do zapobiegania lub minimalizowania zagrożeń dla środowiska. W tym celu Hellmann wdraża między innymi wymogi ustawy Supply Chain Due Diligence Act (Ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw).

Mów głośniej! Kultura

Wprowadziliśmy procedurę składania skarg, która umożliwia osobom fizycznym wskazanie zagrożeń związanych z prawami człowieka i prawem ochrony środowiska, jak również naruszeń praw człowieka lub obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, które miały miejsce w wyniku naszej działalności gospodarczej lub działalności naszych partnerów biznesowych:

Więcej informacji można znaleźć w naszym dokumencie Deklaracja Polityki Przestrzegania Praw Człowieka (PDF). Ponadto prawa człowieka i kwestie środowiskowe są również istotnymi aspektami Kodeksu Postępowania firmy Hellmann Code of conduct oraz Kodeksu Postępowania Dostawcy.
 

WhistleBlower Hotline 

Downloads

Human Rights Policy EN

Grundsatzerklaerung Menschenrechte DE (Human Rights Policy)

Deklaracja zasad Dotyczacych Przestrzegania Praw Czlowieka (PL)

Az emberi jogok tiszteletben tartasarol szolo alapelvi nyilatkozat (HU Human Rights Policy)

Declaracao de principios sobre o respeito pelos direitos humanos (PT Human Rights Policy)

Declaracion de principios sobre el respeto de los Derechos humanos (ES Human Rights Policy)

Declaratie de principiu privind respectarea drepturilor omului (RO Human Rights Policy)

RU Human Rights Policy

AR Human Rights Policy

ZH Human Rights Policy